Herroepingsrecht

 

Herroepingsrecht 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst 

te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. 

schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te 

herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van 

het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, 

inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze 

voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) 

onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw 

beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde 

betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk 

anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening 

worden gebracht. 

 

 

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is 

van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen..